mayquanxi

DASHUSD Tam giá vuông xu hướng lên

Giá lên
BITFINEX:DSHUSD   Dash / Dollar
Mô hình đang hình thành phần đỉnh và khả năng bứt phá sẽ diễn ra trong ngày hôm nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.