ryan027

DVN hồi phục

Giá lên
UPCOM:DVN   VIETNAM PHARMACEUTICAL CORP
DVN vừa kết thúc phiên 14/12 với một cây nến tăng mạnh và khối lượng vượt trung bình 20 phiên, đồng thời vượt qua kênh điều chỉnh từ đỉnh ngày 1/9
Với đà tăng này chúng ta có thể hi vọng vào một nhịp đánh lên đỉnh cũ của DVN .
Có bạn nào lên thuyền cùng mình không nào?