HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DXG là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực môi giới BĐS và đang trở thành doanh nghiệp phát triển dự án uy tín với nhiều dự án quy mô lớn tại khu vực TP HCM . Với tình hình tài chính lành mạnh nhờ dòng thu ổn đinh từ hoạt động môi giới hiệu quả, quỹ đất rộng, DXG đang sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn so với các doanh nghiệp khác.
Monthly support tại 24300 cũng vừa là vùng fibo retracement 61.8%, vùng hỗ trợ này là rất tốt để quan sát, nếu giữ được giá trên ngưỡng này DXG có thể tiến xa hơn lên giá 30,000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.