HoangMinhchannel

Chú ý dòng tiền "ẩn" đang được đổ vào DXG

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Quan sát thị trường trong cả tuần qua, DXG có hơn 1 tuần mua vào, nhưng lượng mua vào lại không cao hơn so với mức trung bình của 20 phiên trước đó.
=> Tín hiệu cho thấy dòng tiền đang được đổ vào từ từ đối với DXG
Xem tâm lý thì mô hình đảo chiều cũng đã hình thành tại đáy 22.00.
Dự kiến trong ngắn hạn, có khả năng DXG sẽ bật tăng đến vùng mục tiêu 27.9.

Contact & Zalo: 0911867987
Email: hoangminh.fiu@gmail.com

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.