NamHenry

DXG Liên tục đục thủng đáy

NamHenry Cập nhật   
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Cổ phiếu của Tập Đoàn Đất Xanh. Liên Tục đục thủng hết tất cả các đáy ......
rơi không khác gì chơi cầu trượt.
Xem xét vùng giá 14.700 -16.700. Nếu đường giá mạnh mẽ đục luôn qua vùng này mà không có tín hiệu muốn đảo chiều tăng.
Có thể những ai lỡ ôm ở múc giá cao hơn sẽ phải gồng mình chống đỡ khá lâu để có thể được về bờ.
Phá qua vùng hỗ trợ 14.700 - 16.700 giá sẽ đi về vùng tiếp theo 6.000 - 7.000 - Khá là vất vả cho nhà đầu tư.
-
Chủ yếu dựa vào Phân Tích Kĩ Thuật (hỗ trợ, kháng cự, hành vi giá và fibonancci) không dùng tin tức nên có thể thiếu tin tưởng
khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên THAM KHẢO và không đặt kì vọng vào nhiều. Quản lý vốn chặt để rủi ro thua lỗ có thể diễn ra với tài khoản của bạn.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.