HungPK

DXG Dòng tiền mạnh, mô hình 2 đáy hình thành đẹp

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
- Sau một chu kỳ giảm mạnh, DXG hình thành thành công mô hình 2 đáy sau khi giá break qua đc vùng 13. Dòng tiền tỏ ra mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng thị trường chung đang rất tốt. Câu chuyện cơ bản khả quan với bctc quý 4 đc đánh giá tốt.
- Khuyến nghị mua vùng giá: 14 cutloss: 12.8
target 1: 17
target 2: 22