HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Đánh giá dòng BĐS vẫn rất tốt, về cơ bản rất tiềm năng khi thị trường BĐS đc đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều khi chính phủ đẩy mạnh đầu tư công cũng như tháo gỡ các chính sách BĐS để kích thích nền kinh tế.

Về kỹ thuật thị trường vượt qua đỉnh 22.4 và quay về test lại.

- Khuyến nghị:
- Kê mua 22.4-23.4
- Cut loss: 20.7
- target: 26.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.