utah0104

DXP SETUP "1-2-3"

Giá lên
HNX:DXP   DOAN XA PORT
_Sau khi breakout khỏi mẫu hình tam giác đối xứng,cp đã có sự kéo ngược test lại đường trendline giảm và bật tăng với vol cao hình ,hiện tại cp đang tiến tới điểm số 3 của setup "1-2-3" tại giá 23.NĐT có thể canh giá break điểm số 3 để gia tăng thêm vị thế