TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USDJPY phục hồi ngắn trở lại nhưng sau khi gặp kháng cự mạnh sẽ quay đầu đi theo xu hướng chính là giảm