FXLinkVietnam

Lạm phát ám ảnh một lần nữa. Fed có thể khiến USD biến động?

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
Lạm phát ám ảnh nền kinh tế Hoa Kỳ một lần nữa. Fed có thể khiến USD biến động một lần nữa không?

- Kể từ tháng Hai, dữ liệu việc làm đã đe dọa nỗ lực giảm phát của Fed.
- Dữ liệu việc làm cho thấy áp lực mạnh đối với tiêu dùng, có thể dẫn đến lạm phát.
- Thị trường hy vọng Fed sẽ diều hâu hơn so với đầu năm nay.
- Từ góc độ kỹ thuật, DXY chủ yếu giữ nguyên từ đầu tuần.
- Nếu phá vỡ mức 105.00, giá có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ở mức 107.00.
- Ngược lại, phá vỡ dưới 103.50 có thể khiến chỉ số giảm trở lại vào phạm vi 101.00-103.00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.