NgocHaiPearlie

DXY - Vẫn đang nằm trong vùng siteway dù đã breakout trend 2 năm

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Về ptkt hiện tại usd index giảm lại dưới trend brekout 2 năm và vẫn nằm trên trend hỗ trợ dài hạn, tức là xu hướng vẫn đang siteway chứ chưa có lực đi rõ ràng.
Về ptcb tình hình đàm phán thương mại Mỹ Trung chưa xong, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng mạnh nhưng chưa đủ để kéo đồng usd phục hồi, thông tin hoãn Brexit và không có Brexit cứng đã hỗ trợ EUR và GBP tăng... điều này tác động lên tỉ trọng với chỉ số usd index, nhưng bản chất đồng usd không quá yếu so với tất cả các đồng tiền khác như bài phân tích tuần trước.
Như vậy về lực tăng của usd là vẫn còn và trong tuần này fed họp chính sách tiền tệ có thể là thời điểm timing để mua vào usd lại.