Sinvestvn

Xu hướng DXY - US Dollar Index.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang chạy trong mô hình nêm tăng trên khung Daily.
DXY có thể tăng nhịp cuối trước khi đảo chiều dài hạn.
--> chờ SELL dài hạn.