dinhchien

DXY - 3 Màn hinh, price action & Elliot [19-26/7/2021]

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Màn hình 1 Daily: xác định xu hướng chính
Màn hình 2 H4: xác định sóng điều chỉnh và key quan trọng. Vẽ trendline và key level cho màn hình 3.
Màn hình 3 H1: chờ phá trendline và key level, kết hợp indicator Elliot targets để đoán 1 đợt sóng đầy mới theo xu hướng màn hình 1 (Daily)

Ví dụ: sử dụng Elliot targets cho màn hình 1.
- Các khung thời gian hợp lý phương pháp 3 màn hình.
...Week - Daily - H4
...Daily - H4 - H1
...H1 - 30 phút - 15 phút
...30 phút - 15 phút - 5 phút.
............
Không nên sử dụng 3 khung thời gian cách nhau quá xa: Week - H1 - 15 phút,....

* Đây là nhận định chủ quan không phải lời khuyên đầu tư, khi trader tham gia lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, nên sử dụng dừng lỗ với rủi ro từ 1-2 % cho 1 kế hoạch.
Cảm ơn đã theo dõi video.