NgocHaiPearlie

XAUUSD - So sánh sức mạnh các đồng tiền.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Update xu hướng sức mạnh các đồng tiền trong tháng 9.
Sự phục hồi của USD đang hướng đến trước khi Non Farm công bố. Hiện tại biểu đồ đang thể hiện các đồng tiền đại diện cho tài sản phòng ngừa rủi ro chiếm ưu thế, USD cũng nằm trong số này.
Chi tiết tham khảo thêm tại forum.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.