NguyenThang33

Usd Index - Phân tích biểu đồ ngày!!!!!!

INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Chỉ số USD đang trong một động lực tăng giá từ mức thấp năm 2018; bây giờ với làn sóng cuối cùng 5) đang được hình thành. Sóng 5) mở ra có thể được hình thành ở khoảng 98,50 / 99,00, trong đó những động lực đẩy giá lên có thể chậm lại, do đó, mức độ thoái lui cao hơn có thể xảy ra trong thời gian sắp tơi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.