HauTruc

DXY index - Tăng tốc cho tuần cuối tháng về đỉnh cũ 93.3

ICEUS:DXY   U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
27 lượt xem
1
DXY index - Tăng tốc cho tuần cuối tháng về đỉnh cũ 93.3
TF D1: Liên tục xuất hiện các tín hiệu nến bullish trên nền thiên hướng tăng --> tạo lực nén lên trên của mô hình tam giác tăng
--> Khá rõ ràng cho một kỳ vọng tăng điểm cho USD về Key tiếp theo.
Ý tưởng giáo dịch: Waiting...