congminh222

DXY Downtrend Trung hạn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mạnh dạn dự đoán giá đi như hình..... về tới tp thì quan sát phản ứng giá để Long USD sau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.