URIFX

INDEX #Chỉ số các đồng tiền tham khảo

URIFX Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
hi all,
Mình update xu hướng các chỉ số Currency Index để tham khảo hàng tuần.
Tuần sau, mình sẽ focus vào:
  • USD: Bull
  • JPY: Bull
  • CAD: Bear.
Chi tiết mình sẽ update trong tuần khi price phát triển.
Bình luận:
GBP đã tăng như dự kiến.