PKTeam

Hướng đi tiếp theo cho Usdindex

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Cá bạn thấy tuần trước là Suy giảm rất tốt của DXY do nhưng tun tức cơ bản cũng như áp lực của TT Trump.
Nến tuần là 1 nến giảm mạnh .
nến ngày phe sell vẫn đang thắng thế.
tuần này với Index se có phục hồi nhẹ lên quoanh ngương 97.5x -97.7x chờ giá nên đến đây các bạn có thể cân nhắc sell lại với index trpng tuần này. taget cho inden trong tuần này có thể về 96.50 -96.00
@nguyenvu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.