IACapital

DXY có thể điều chỉnh giảm trong tuần này, XXX/USD tăng trở lại?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY phản ứng thất bại với kháng cự 93.1 và tạo mô hình 2 đáy đảo chiều.

Nếu giá quay lại vùng 92.8 có thể Short DXY và canh buy các cặp XXX/USD

Mục tiêu mà DXY hướng đến là 91.9
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
✅ Group: https://www.facebook.com/groups/
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận