epie2019

Xu hướng USD tuần sau (6/1/2020~12/1/2020)

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đánh giá theo sóng elliot
1. Biểu đồ tháng đang tich lũy sóng tam giác
2. biểu đồ tuần theo xu hướng giảm
3. Biểu đồ ngày xu hướng giảm
4. Dầu hiệu phân kì rõ rệt, giá phá đường MA13 đang tạo sóng hiệu chỉnh 2 đảo chiều