FAST-TRADING

CẤU TRÚC GIẢM NGẮN HẠN DXY NHÌN RÕ HƠN

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
#DXY M15

DXY m15 đã hình thành cấu trúc giảm dần ngắn hạn. Xu hướng TRUNG HẠN vẫn được MUA trước lo lắng địa chính trị vẫn dư âm.

BIG ZONE sẽ là vùng mục tiêu DXY hướng đến trên xu hướng ngắn hạn giảm hiện tại.

Zone 1 bị phá vỡ, xu hướng ngắn hạn đảo chiều.

BIG ZONE bị phá vỡ, xu hướng TRUNG HẠN xác nhận đảo chiều.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.