Sinvestvn

Xu hướng US Dollar Index (DXY).

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
US Dollar Index ( DXY ) phá vỡ mô hình nêm tăng.
Mục tiêu về vùng 94.