Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 3 tháng 11 năm 2021

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần trước DXY đã đi đúng theo kế hoạch đề ra. Và chúng ta đã có 1 kèo vào cho EU rất đẹp, và hiện tại vẫn đang tiếp tục gồng lãi chờ về TP.
Kế hoạch cho DXY tuần này vẫn là điều chỉnh giảm từ sóng iii về sóng iv, sau đó hoàn thành nốt sóng iv lên sóng v để hoàn thành con sóng số 3 màu tím.
Nên tất cả các cặp tiền có liên quan đến USD trong tương quan của DXY sẽ canh me giao dịch theo phương án đầu tuần DXY giảm và cuối tuần DXY tăng.
Mục tiêu giá điều chỉnh là 94.59 và mục tiêu giá tăng lên là 95.48.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.