NgocHaiPearlie

DXY - Xử hướng tăng sau khi breakout trendline.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Usd tăng mạnh phá vỡ trendline tăng. Số liệu báo cáo lao động tốt. Tuần này số liệu lamn phát CPI kỳ vọng tốt sẽ hỗ trợ usd tiếp tục tăng và khả năng fed giảm ls có thể được điều chỉnh lại.