mayquanxi

Fib mở rộng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nếu như FOMC vẫn quyết định tăng lãi xuất vào tháng 12 thì tôi có một fibnacci mở rộng kiếm lợi nhuận như trên

Bình luận