AmberForexGold

Xu hướng chính DXYhướng

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY: Chỉ số này giới đầu tư cần đặc biệt chú ý để có thể cân nhắc các chiến lược đầu tư hợp lý, với những luồng thông tin không nhất quán và tình trạng xấu của các tin tức hiện tại, DXY đã có 1 cú trượt dài từ vùng đỉnh 97 điểm giảm về 94.6, với sự phá vỡ trendline trên khung Daily.
DXY được cho rằng sẽ tiếp tục giảm điểm, vùng hỗ trợ 94.5 sẽ được test sớm, tuy nhiên đây chưa phải vùng hỗ trợ mạnh. Khi giá phá qua đây thì có thể chỉ số này sẽ giảm sâu về 93.3 rồi sau đó mới có thể phục hồi lại.