FAST-TRADING

DXY kết thúc sóng X, đợi xác nhận việc hình thành sóng Y

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ

DXY HÔM NAY - TỔNG QUAN TUẦN (28/03 - 1/4)


H4 xuất hiện phân kỳ âm rõ ràng (Xác định bởi RSI 14). Khả năng sự đảo chiều trong thời gian đến của DXY sẽ sớm xuất hiện (Xét trên H1, xác nhận đảo chiều). DXY trước đó, biến động đi ngang theo mô hình FL trên H4 và chưa có dấu hiệu kết thúc, dù việc PH N KỲ M đã có tín hiệu nhưng không chứng tỏ xu hướng TRUNG HẠN của DXY thay đổi. Hiện TRUNG HẠN vẫn trong xu hướng đi ngang.


Sóng (W), Sóng (X) đã hình thành, con sóng (Y) chưa xuất hiện dấu hiệu. Không thể suy luận sóng điều chỉnh Sóng (Y) dưới bất kỳ mô hình nào (7749 mô hình).


Hôm nay, DXY tạo đỉnh mới H1, điều này sẽ là cơ sở để biết sóng (X) kết thúc và thị trường sẽ có tín hiệu rõ ràng, với thời điểm hiện tại, quan sát trên H1 để xác nhận. Điều có thể dự đoán, Sóng (Y) sẽ kết thúc bằng điểm kết thúc sóng (W) (60% cho dự đoán dưới góc nhìn cá nhân và sự thể hiện của thị trường)


Tuần này, cuối tháng + đầu tháng. DXY hình thành sóng (Y).

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.