mayquanxi

đã 9 ngày siết chặt trên đỉnh mô hình đầu và vai

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
nó đang chờ một điểm bật trên kênh xu hướng và chờ đợi một tin tức tốt lành để tăng giá

Bình luận