mayquanxi

đã 9 ngày siết chặt trên đỉnh mô hình đầu và vai

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
nó đang chờ một điểm bật trên kênh xu hướng và chờ đợi một tin tức tốt lành để tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.