Samurai_FX_VN

Cập nhật DXY tuần từ 11/10/2021

Đào tạo
ICEUS:DXY   U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
80 lượt xem
0
Hiện tại DXY đang có 2 khả năng xảy ra.
- Khả năng sóng điều chỉnh 4 lớn màu đỏ đã kết thúc. (Sác xuất khoảng 60%)
- Khả năng sóng điều chỉnh 4 lớn màu đỏ chưa kết thúc. (Sác xuất khoảng 40%)
Vì vậy chúng ta sẽ tập chung cho phương án có sác xuất cao hơn đó là sóng 4 màu đỏ đã kết thúc.
Nếu sóng 4 màu đỏ đã kết thúc thì giai đoạn hiện tại đang là giai đoạn hình thành mô hình đảo chiều để giảm sâu về phía dưới.
Có 2 cách tạo mô hình đảo chiều có thể xảy ra lúc này.
- Đảo chiều theo mô hình sóng đẩy 12345 (phương án 1, màu nước biển) hoặc sóng abc (phương án 2 màu xanh lá cây).

Phương án 1.
Chúng ta cần chờ nến phá và đóng cửa dưới kênh giá màu đỏ thi đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy phương án 1 đã được xác nhận 30%. Sau khi giá đóng cửa dưới vùng hỗ trợ ngắn tại 93.851 thì phương án 1 được xác nhận 50%. Và khi giá đóng của dưới 93.665 thì đã chính thức xác nhận phương án 1 đã là chính xác.

Phương án 2.
Nếu là phương án 2 thì giá sẽ hướng đến vùng 94.7 để test lại vùng giá rất quan trọng ở đó rồi đảo chiều đi xuống. Nếu giá phá qua 94.7 thì sẽ cần xem xét lại và đánh lại mã kênh và chuyển qua phương án sóng 4 màu đỏ chưa kết thúc.

Nên kế hoạch tuần sau sẽ tập chung quan sát để xác nhận xem giá đi theo phương án nào. Chỉ bắt đầu nhảy vào giao dịch khi đã xác định giá đang đi theo phương án nào. Khi không thể xác định được giá đang đi theo mô hình nào thì tốt nhất nên đứng ngoài thị trường.