dvtrade999

DXY về backtest 94.50

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau đà tăng mạnh vào tuần trc , tuần này DXY có thể sẽ về lại vùng 94.5 tạo backtest sau đó tăng trở lại.
cơ hội phục cho các cặp xxx/usd. và usd/xxx điều chỉnh giảm.