dvtrade999

DXY về backtest 94.50

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau đà tăng mạnh vào tuần trc , tuần này DXY có thể sẽ về lại vùng 94.5 tạo backtest sau đó tăng trở lại.
cơ hội phục cho các cặp xxx/usd. và usd/xxx điều chỉnh giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.