NgocHaiPearlie

DXY - Có thể sẽ giảm điều chỉnh tiếp trong tháng 11

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trên biểu đồ DXY đang trong xu hướng giảm, mặc dù đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày qua, tuy nhiên trong những tháng cuối năm lạm phát không thật sự ấn tượng có thể sẽ kéo theo tâm lý lo lắng FED sẽ can thiệp thêm vào chính sách tiền tệ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.