khoaphp

Buy USD trong 4 - 10 ngày tới.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Buy USD trong 4 - 10 ngày tới.

Ưu tiên:

- Sell AUD/USD , EUR/USD