TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
  • Hiện tại EU : chưa rõ là FO hay BO, giá đang có xu hướng kiểm lại channel giảm daily ,
    DXY : Giá được hỗ trợ từ CPI và core CPI tối qua ra tốt hơn kỳ vọng,kéo theo kỳ vọng lạm phát tăng cũng nhw rate hike tháng 12 của FED có thêm % tăng, giá ngày hôm qua tăng chạm kháng cự ( như hình )
    Lưu ý : spx đã phá trendline daily - dấu hiệu giảm mạnh tiếp của chứng khoán vẫn còn trước áp lực taxbill có thể ko đồng thuận vào tối nay 16.11

    Khuyến nghị : chờ kết quả vote tối nay được công bố chi tiết và nến ngày xác nhận để rõ hướng đi tiếp theo của $ cũng như chứng khoán ---> gold , jpy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.