eaabram

Đồng USD sẽ giảm về khoảng 94.55 - 93.20 tuần 3 tháng 8

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trump ko thích đồng USD mạnh, với vị trí là vip1 US, các quyết định của ông sẽ phần nhiều ảnh hướng tới chính sách tiền tệ của Mỹ
Tuần 2 tháng 8 vừa qua có quá nhiều tin tức khiến đồng USD tăng mạnh hơn dự tính của tất cả các nhà phân tích và tăng mạnh hơn chính sách của Trump. Dựa theo mô hình hồi quy, DXY sẽ được điều chỉnh về vùng 94.55 - 93.20 ( vùng điều chỉnh quý 4/2017 )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.