Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần thứ 2, tháng 12/2021

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tiếp tục con sóng của tuần trước.
Tuần này thì con sóng điều chỉnh từ 3 về 4 đã có mẫu hình rõ ràng hơn, đó là điều chỉnh phức tạp theo mẫu hình WXY. Và giai đoạn hiện tại chúng ta đang trong con sóng từ X đi về Y.
Trong giai đoạn đi từ X về Y thì sóng a và sóng b có vẻ như đã hoàn thành, còn 1 nhịp giảm điểm về c trồi sau đó sẽ tăng điểm hoàn thành sóng 5.
Tuy nhiên vẫn 1 cọt kịch bản nữa, là sóng 4 tiếp tục điều chỉnh dài hơn theo mẫu hình WYXZ. Tuy nhiên khả năng xảy ra nó là không cao, và cần thêm sự xác nhận nữa mới kết luận được.
Như vậy trong tuần tới xu hướng chính của DXY vẫn là xu hướng tăng, đầu tuần thì sẽ có hướng điều chỉnh giảm, cuối tuần sẽ có xu hướng tăng.