NgocHaiPearlie

DXY - Kỳ vọng giảm điều chỉnh vùng hỗ trợ và tăng tiếp.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD Index đã breakout trend kháng cự H4, trong tình hình hiện tại sức hút của đồng USD vẫn rất lớn, trở thành dạng tài sản trú ẩn cho nên kỳ vọng USD tiếp tục tăng trong tuần này.