NgocHaiPearlie

DXY - Kỳ vọng giảm điều chỉnh vùng hỗ trợ và tăng tiếp.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD Index đã breakout trend kháng cự H4, trong tình hình hiện tại sức hút của đồng USD vẫn rất lớn, trở thành dạng tài sản trú ẩn cho nên kỳ vọng USD tiếp tục tăng trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.