Samurai_FX_VN

Xu hướng DXY tuần cuối cùng tháng 11, đầu tháng 12

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tiếp diên xu hướng tăng điểm của DXY đã được cập nhật vào tuần trước, hiện tại DXY đã hoàn thành sóng 3 màu vàng và đang trong quá trình điều chỉnh của sóng 4.
Do sóng 2 được điều chỉnh là dạng sóng đơn giản, nên sóng 4 khả năng cao sẽ điều chỉnh theo mô hình điều chỉnh phức tạp, và thường là sóng tam giác.
Vì vậy tuần tới DXY sẽ có xu hướng giao động với biên độ giảm dần theo hướng giảm điều chỉnh.
Tuy nhiên xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng, nên những nhịp giảm điều chỉnh, nhất là điều chỉnh theo biên độ hẹp thì thường không tạp được những con sóng lớn.
Vì vậy tuần tới là tuần giao dịch theo biên độ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.