Jack_Le

DXY RSI lên trên KB => UP

Đào tạo
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau một chuỗi dài đi dưới Kb, nay RSI H4 đã ngoi lên trên và test 1 lần thành công
=> Xu hướng UP
Nến H4 đang chạy cần close trên 96.63
Bình luận: Nến H1 tiếp theo cần duy trì nến xanh để duy trì momentum