ngoclong07

DXY dola sẽ PUMP các thị trường chứng khoán sẽ sập mạnh.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tất cả chúng ta đều biết khi đôla tăng trở lại thị trường toàn bị thế giới sẽ bị sụp mạnh dựa vào lịch sử gần đây và những chỉ báo của tôi
Cả thị trường crypto sẽ sụp đổ mạnh vì cryptocurency cũng như hàng hóa, tiền tệ trao đổi tỷ giá đô tăng thì tất cả còn lại giảm đó là quy luật
Bình luận: Với cộng với việc thông tin Mỹ có thể vỡ nợ công, Mỹ phải nâng tỷ giá đô la để in tiền