HongLinhFX

DXY (20/10)

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tỷ giá USD có dấu hiệu suy yếu khi các đồng tiền chủ chốt khác được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.