HongLinhFX

DXY (20/10)

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tỷ giá USD có dấu hiệu suy yếu khi các đồng tiền chủ chốt khác được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.