Kienthucforex

Chỉ số đô la Mỹ DXY hướng mục tiêu 93.15

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tại biểu đồ H4, DXY đang gặp cản tại vùng 92.80. Trong phiên Mỹ hôm qua nó đã thất bại trong việc tăng cao hơn trên mốc này. Do đó, 1 sự điều chỉnh ngắn về 92. 40 là có thể xảy ra trước khi nó tăng tiếp tục. Mục tiêu là vùng 93.15. Nếu giảm mạnh qua mốc 92. 40 , xu hướng giảm sẽ trở lại, DXY sẽ hướng về 91.60-91.70. Do đó, nhà đầu tư cần quan sát khu vực 91. 40 và 92.80.

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ DXY đã hình thành mô hình 2 đỉnh với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đồng thời có phân kỳ giảm tại chỉ báo MACD . Đây thường là dấu hiệu giảm giá. Tuy nhiên, trong 3 ngày đầu tuần DXY lại cho thấy dấu hiệu phục hồi khá tốt, nó đang trên đà tiến gần hơn đến vùng 93.15, vùng kháng cự quan trọng. Nếu thất bại trong việc vượt qua mốc 93.15, DXY có xu hướng hình thành mô hình vai đầu vai thuận và báo hiệu sự giảm giá dài hạn. Nếu vượt qua mốc 93.15, nó sẽ đối diện với kháng cự tại 93.72, nhưng vẫn có xu hướng tăng tích cực.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.