FAST-TRADING

DXY ĐÃ SIDEWAY TRƯỚC NHIỀU YẾU TỐ TRÁI NGƯỢC TRÊN THỊ TRƯỜNG

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
- DXY M15

+ DXY đã cố gắng 2 lần trên vùng cản 97.80x và thất bại. Hiện hình thành vùng sideway ngắn hạn quanh 97.21x - 97.80x

+ Tình hình chiến sự vẫn chưa hạ nhiệt bên phía Đông Châu u, DXY sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi 97.21x. Ưu tiên giao dịch theo xu hướng ngắn và trung hạn là MUA

+ Vùng 97.80x cản đà tăng DXY hôm qua cho thấy nhà đầu tư cũng đã bớt căng thẳng hơn về những công bố của Fed vào đêm hôm qua về việc thận trọng rút các gói kích thích khổng lồ trong đại dịch.

+ Giá phá ngưỡng sideway 97.21x - 97.80x thì xu hướng ngắn hạn được hình thành.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.