Bao_bao

DXY- Vẫn theo xu hướng giảm hàng tuần

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Theo biểu đồ tuần, đồng dollar Mĩ đã tuột dốc không phanh suốt 1 thời gian dài.
Nếu không có bất kì sự trợ giúp nào ở vòng thứ 95, đây có thể sẽ là một sự điều chỉnh trước khi ta có điểm đáy C mới.