Bao_bao

DXY- Vẫn theo xu hướng giảm hàng tuần

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Theo biểu đồ tuần, đồng dollar Mĩ đã tuột dốc không phanh suốt 1 thời gian dài.
Nếu không có bất kì sự trợ giúp nào ở vòng thứ 95, đây có thể sẽ là một sự điều chỉnh trước khi ta có điểm đáy C mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.