TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại DXY đã quay về mức fibo 0.786- 0.886 của xu hướng giảm trước đó.

Chúng ta kỳ vòng đây là sóng 2 cho đợt giảm mới của DXY các mục tiêu ngắn hạn 92.55 và 92.07 là các mốc gần nhất DXY sẽ quay trờ lại.


📌Đây là phân tích mang tính cá nhân của mình theo phương pháp sóng ELLIOT WAVE .
Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).
Hãy LIKE nếu anh em thấy phân tích hữu ích.
Hãy bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.