WAVETRADER-LINH

USD INDEX Vẫn Là Giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đúng như phân tích ban đầu usd sẽ giảm mạnh so với các tiền tệ khác, hiện tại usd đang trong chu kỳ sóng 3
- Ở chu kỳ sóng 3 giá thường giảm rất mạnh trong xu hướng giảm
=> Tuần này vẫn ưu tiên bán USD ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.