eaabram

Hôm nay chúng ta có thể mua lại USDX, nhưng hãy thận trọng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USDX bị bán xả một cách vô tội vạ trong những tuần qua

1. Nó đã phá vỡ các mức hỗ trợ dưới

2. USDX đi trượt ra khỏi kênh giá, tuy nhiên sẽ có sự điều chỉnh lại đó là điều chắc chắn

Hãy nhìn vào chart bên trên, tại các điểm giá tôi đã có đánh dấu, hãy chú ý những điểm xoay

= > Ngày hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu mua lại USDX chờ sự phục hồi cuối tuần này và sự trở lại vị thế vào tuần tới khi USDX đã giảm tới mực hạn định và có khả năng xoay chiều

Chúng ta có thể bắt đầu short các cặp xxx/usd trên khung H4, đặt sl tại các đỉnh râu gần nhất +5pip để tránh việc quét giãn sl của các sàn ( nhất là thằng lol exness thánh trượt sl trước giờ )

HÃY THẬN TRỌNG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.