VTmarkets

Sức mạnh USD lại được củng cố

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Niềm tin vẫn tiếp tục đổ về USD. DXY hôm nay trở lại trên 110 điểm.

40 năm qua, RSI khung tháng của DXY rất hiếm khi nào tiến vào vùng 70 – 80. Dù rằng DXY đã sắp hoàn thành biên độ của mô hình cờ tăng để chạm kháng cự 113 điểm. Nhưng việc RSI tháng bước vào vùng 70 – 80 này là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều chưa thể sớm xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.