vietdung221

Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm sẽ tiếp tục kéo DXY xuống

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Như nhận định hôm trước, việc DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm có hướng đi không tương đồng nhau, việc đó cho chúng ta ý tưởng để trade ý nhất là trong 3 ngày đầu tuần.

Nhìn biểu đồ trên, DXY đã gãy trendline H4, lợi suất trái phiếu 10 năm vẫn đi ngang. Có thể DXY trong ngày hôm nay sẽ có một nhịp quay trở lại test trendline rồi tiếp tục đà giảm. Các cặp XXX/USD có thể điều chỉnh nhẹ trong ngày hôm nay.

Nếu kế hoạch đi đúng hướng thì chúng ta có thể kết thúc tuần giao dịch sớm bởi tối mai có một tin cực quan trọng, đó là công bố số liệu GDP quý II của Mỹ. Tôi đánh giá đây sẽ là tin mà khiến thị trường biến động lớn. Nếu chúng ta có đủ lợi nhuận thì những lệnh trong 4 ngày đầu tiên, những tin như này chúng ta nên tránh. Còn nếu muốn trade, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ sự tương quan giữa DXY và lợi suất trái phiếu 10 năm.

Nếu có ý tưởng tôi sẽ public sớm. Cẩn trọng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.