TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần vừa rồi USD biến động khá trùng khớp với nhận định đầu tuần. Chạm đến vùng cản cứng 93.1 và bật giảm, đà khá mạnh. Hiện tại giá đã tiêu hóa tất cả tin quan trọng trong tuần trước nên kì vọng phiên Âu - Mỹ tăng nhẹ chạm vùng cản nhỏ 92.7 để tiếp tục đà giảm về trendline. Tuần này chúng ta sẽ chú ý các cặp có USD (EU, GU, AU, NU, UCAD,...) để lựa chọn thời điểm giao dịch thật hiệu quả.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.